به نام خداوندی که عشق را آفرید

متن شعر و آهنگ-متن های عاشقانه و...

آی خدا دلگیرم ازت...

آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازت ؛ آی زندگی میمیرم و عمرم و میگیرم ازت
این غصه های لعنتی از خنده دورم میکنن ؛ این نفسهای بی هدف زنده به گورم میکنن
چه لحظه های خوبیه ثانیه های آخره ؛ فرشته مردن من منو از اینجا میبره
آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازت ؛ آی زندگی میمیرم و عمرم و میگیرم ازت
چه اعتراف تلخیه انگار رسیدم ته خط ؛ وقتی خلاصی از همست آی دنیا بیزارم ازت

شريك زجه هاي من بگو كه گوشت با منه ؛ ببين كه زخمهاي تنم شاهد حرفهاي منه

آي خدا دلگيرم ولي احساس غم نميكنم ؛ چون با توأم پيش كسي سر رو مو خم نميكنم

آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازت ؛ آی زندگی میمیرم و عمرم و میگیرم ازت

چه اعتراف تلخیه انگار رسیدم ته خط ؛ وقتی خلاصی از همست آی دنیا بیزارم ازت
آي خدا دلگيرم ولي احساس غم نميكنم ؛ چون با توأم پيش كسي سر رو مو خم نميكنم

محسن یگانه

[ شنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۱ ] [ ۱۳:۱۱ بعد از ظهر ] [ sara ] [ ]